Thẻ: Leonardo

Leonardo phản đòn

Leonardo phản đòn

Vị GĐTT hiện tại của PSG vốn là người kín tiếng, không bận tâm nhiều đến việc báo giới chỉ ...